Ausleger

Katalog

Max. Höhe (cm)
Maksymalny zasięg wysięgnika (cm)