Boomy- wysięgniki

Katalog

Wysokość maksymalna (cm)
Maksymalny zasięg wysięgnika (cm)