Lampa błyskowa Quadralite Up! X 200
   Lampa błyskowa Quadralite Up! X 200
   Lampa błyskowa Quadralite Up! X 200
   Lampa błyskowa Quadralite Up! X 200
   Lampa błyskowa Quadralite Up! X 200
   Lampa błyskowa Quadralite Up! X 200

   Lampa błyskowa Quadralite Up! X 200

   535,00 zł
   Z wliczonym podatkiem
   Obecnie brak na stanie

   Sklep stacjonarny: Sprawdź dostępność
   Kraków, ul.Bonarka 11. Tel: 12 357-66-05

   Quadralite Up! X to niezwykle kompaktowe i proste w obsłudze lampy błyskowe do studia, wyposażone w odbiorniki radiowego systemu zdalnego sterowania Navigator X. Polecane szczególnie amatorom, którzy chcą rozpocząć przygodę w fotografii studyjnej. 

   Ilość:
   Brak dostępnego produktu
   • Polityka prywatnościPolityka prywatności
   • Wysyłka i dostawaWysyłka i dostawa
   • Reklamacje i zwrotyReklamacje i zwroty

   Lampy Up! X charakteryzują się szerokim zakresem regulacji energii błysku, obejmującym przedział 5 stopni przysłony (1/1 – 1/32, z dokładnością do 0,1 EV). Dzięki nowoczesnej konstrukcji, czas przeładowania udało się skrócić do 1,5 sekundy, nawet przy pełnej energii błysku

   Up! X są w pełni kom­pa­ty­bilne z sys­te­mem radio­wego ste­ro­wa­nia Navi­ga­tor X. Dzięki wbu­do­wa­nemu odbior­nikowi mogą być uży­wane wspól­nie z innymi lampami Quadralite. Ste­row­nik radiowy Navi­ga­tor X umożliwia zdalne wyzwa­la­nie bły­sku, dostosowanie jego mocy oraz zmianę trybu pracy. Ponadto Up! X wypo­sa­żone są w złą­cze USB, które pozwala na podłą­cze­nie odbior­ników starszego sys­temu Navi­ga­tor. Moż­liwe jest rów­nież wykorzysta­nie gniazda mini-jack 3,5 mm i połą­cze­nie Up! X z wyzwa­la­czami innych marek.


   Prak­tyczne i funk­cjo­nalne

   Tylny panel lampy jest prosty i intuicyjny w użyciu. Duży ekran LCD poka­zu­jący aktualne ustawienia jest łatwy do odczy­ta­nia także pod dużym kątem. Obok niego znajduje się­ po­ręczne pokrę­tło do regu­la­cji mocy bły­sku, zmiany kanału komu­ni­ka­cji radio­wej i gru­py ­lamp. Umiesz­czony pod ekra­nem LCD sze­reg pię­ciu przy­ci­sków daje szybki dostęp do wszyst­ki­ch u­s­ta­wie­ń funk­cji­ lampy.

   Halo­ge­nowe świa­tło pilo­tu­jące o mocy 150 W może pra­co­wać niezależnie od mocy bły­sku (jasność można usta­wić ręcz­nie), lub być sprzę­żo­ne z ener­gią bły­sku (pro­por­cjo­nalne). Ponadto może być auto­ma­tycz­nie wyłą­czo­ne na czas bły­sku lub świe­cić się bez prze­rwy.

   Małe i lekkie

   Quadra­lite Up! X wyróż­nia się kom­pak­tową obu­dową wyko­naną z two­rzywa sztucz­nego oraz niską masą (jedy­nie 1,3 kg). Dzięki regu­lo­wa­nemu sko­kowo uchwy­towi sta­ty­wo­wemu są w sta­nie pra­co­wać z soft­bo­xami do roz­miaru 120 cm, cza­szami i para­so­lami.

   Wszech­stron­ne

   Z lam­pami Quadra­lite Up! X można wyko­rzy­sty­wać sze­roką gamę mody­fi­ka­to­rów świa­tła ze standardowym mocowaniem Bowens, takich jak cza­sze, soft­boxy, snooty, beauty dishe i inne.   UWAGA!

   Ze względu na rodzaj chłodzenia zastosowany w lampach Up! X,
   nie należy stosować ich ze strumienicami optycznymi.   Najważniejsze cechy

   • Sze­roki zakres regu­la­cji siły bły­sku (od 1/1 do1/32) z regu­la­cją co 0.1 stop­nia EV
   • Tem­pe­ra­tura bar­wowa bły­sku 5600K±200K
   • Ładowanie błysku w 1,5 s przy peł­nej mocy
   • wbu­do­wany odbior­nik sys­temu Quadra­lite Navi­ga­tor X do bez­prze­wo­do­we­go wyzwalania
   • Wbudowane gniazdo syn­ch­ro­ni­za­cyjne mini-jackk 3,5 mm oraz foto­cela
   • Ha­lo­ge­nowe oświe­tle­nie pilo­tu­jące o mocy 150 W (E27)
   • Aktywne chło­dze­nie
   • Moco­wa­nie akce­so­riów typu Bowens
   • Lekka i kom­pak­towa obu­dowa wyko­nana z two­rzywa sztucz­nego

   W zestawie

   • Lampa Quadralite Up! X 200
   • Przewód zasilający
   • Żarówka modelująca 150 W
   • Oryginalne opakowanie
   Quadralite
   5294
   5901698718251

   Specyfikacja:

   Seria
   UP! X
   Mocowanie
   Bowens
   Wymiary w cm
   12.6x20x23
   Waga (kg)
   1.3
   Moc w Ws
   200
   Zasilanie
   AC 230V 50/60Hz
   Czas ładowania (sekundy)
   1.5
   Czas trwania błysku
   1/700 - 1/1600 s
   Regulacja mocy
   1 - 1/32
   Wyzwalanie
   test, radio, gn. sync 3.5mm, fotocela
   Sterowanie mocą
   płynne z poziomu lampy, system X
   Opcje wyzwalania
   M / S1 / S2 / Slave
   Chłodzenie
   aktywne
   Lampa modelująca
   150W
   Błysk stroboskopowy (Multi)
   nie
   Wyświetlacz
   tak
   Grupy/kanały
   16/32
   Temperatura barwowa w K
   5600
   HSS
   nie
   Tolerancja barwowa
   +/- 200K

   Lampa błyskowa Quadralite Up! X 200

   535,00 zł
   Z wliczonym podatkiem