Lampa błyskowa Quadralite Up! X 200
   Lampa błyskowa Quadralite Up! X 200
   Lampa błyskowa Quadralite Up! X 200
   Lampa błyskowa Quadralite Up! X 200
   Lampa błyskowa Quadralite Up! X 200
   Lampa błyskowa Quadralite Up! X 200

   Lampa błyskowa Quadralite Up! X 200

   490,00 zł
   Z wliczonym podatkiem
   Dostępny

   Sklep stacjonarny: Sprawdź dostępność
   Kraków, ul.Bonarka 11. Tel: 12 357-66-05

   Lampy błyskowe Quadralite Up! X to niezwykle kompaktowe i proste w obsłudze flesze studyjne wyposażone w odbiorniki radiowego systemu zdalnego sterowania Navigator X. Są dedykowane szczególnie amatorom, którzy chcą rozpocząć przygodę w fotografii studyjnej. Przydadzą się też profesjonalistom jako uzupełnienie ich zestawu studyjnego.

   Ilość:
   • Polityka prywatnościPolityka prywatności
   • Wysyłka i dostawaWysyłka i dostawa
   • Reklamacje i zwrotyReklamacje i zwroty

   Up! X charakteryzuje się zakresem regulacji energii błysku zawierającym się w przedziale 5 stopni przysłony (1/1 – 1/32), z dokładnością do 0,1 EV). Ponadto dzięki nowoczesnej konstrukcji szybko się ładuje nawet na pełnej energii błysku

   Up! X są w pełni kom­pa­ty­bilne z sys­te­mem radio­wego ste­ro­wa­nia Quadra­lite Navi­ga­tor X. Dzięki wbu­do­wa­nemu odbior­nikowi mogą być uży­wane wspól­nie z lam­pami Atlas 600 TTL, Repor­ter 360 TTL, Stro­boss 60 i innymi. Ste­row­nik radiowy Navi­ga­tor X udo­stęp­nia zdalne wyzwa­la­nie bły­sku (do czasu X-Sync), ste­ro­wa­nie ener­gią bły­sku oraz zmianę trybu pracy. Ponadto Up! X wypo­sa­żony jest w złą­cze USB, które pozwala na podłą­cze­nie odbior­ników sys­temu Navi­ga­tor Kit. Osoby posia­da­jące już zestaw lamp Quadra­lite/Quantuum z serii Up! Move, Pulse lub Pulse Pro mogą bez obaw dodać Up! X do swo­jego arse­nału i uży­wać tych samych wyzwa­la­czy co do tej pory. Moż­liwe jest rów­nież wykorzysta­nie gniazda Jack 3,5 mm i połą­cze­nie Up! X z wyzwa­la­czami innych marek.


   Prak­tyczne i funk­cjo­nalne
   Tylny panel lampy jest pro­sty, czy­telny i funk­cjo­nalny. Duży ekran LCD poka­zu­jący nasta­wy ­lampy jest łatwy do odczy­ta­nia także pod dużym kątem. Obok niego usy­tu­owane jest­ po­ręczne pokrę­tło do regu­la­cji mocy bły­sku, zmiany kanału komu­ni­ka­cji radio­wej i gru­py ­lamp. Umiesz­czony pod ekra­nem LCD sze­reg pię­ciu przy­ci­sków daje szybki dostęp do wszyst­ki­ch u­s­ta­wie­ń funk­cji­ lampy. Pra­cę z mody­fi­ka­to­rami świa­tła na sta­ty­wie uła­twia ergo­no­micz­nie wypro­fi­lo­wa­ny i usy­tu­owany uchwyt. Halo­ge­nowe świa­tło pilo­tu­jące o mocy 150 W może pra­co­wać niezależnie od mocy bły­sku (jasność można usta­wić ręcz­nie), lub być sprzę­żo­ne z ener­gią bły­sku (pro­por­cjo­nalne). Ponadto może być auto­ma­tycz­nie wyłą­czo­ne na czas bły­sku lub świe­cić się bez prze­rwy.

   Małe i lekkie

   Quadra­lite Up! X wyróż­nia się kom­pak­tową obu­dową wyko­naną z two­rzywa sztucz­nego oraz niską masą (jedy­nie 1,3 kg). Dzięki regu­lo­wa­nemu sko­kowo uchwy­towi sta­ty­wo­wemu są w sta­nie pra­co­wać z soft­bo­xami do roz­miaru 120 cm, cza­szami i para­so­lami.

   Wszech­stron­ne

   Z lam­pami Quadra­lite Up! X można wyko­rzy­sty­wać sze­roką gamą mody­fi­ka­to­rów świa­tła, takich jak: cza­sze, soft­boxy, stru­mie­nice, beauty-dishe, i inne wypo­sa­żo­ne są w moco­wa­nie akce­so­riów typu Bowens.

   Cechy lamp Up! X:

   • sze­roka regu­la­cja ener­gii bły­sku w prze­dziale 5 stopni przy­słony (5EV) od 1/1 do1/32) z regu­la­cją co 0.1 stop­nia EV
   • tem­pe­ra­tura bar­wowa bły­sku 5600K±200K
   • czasy łado­wa­nia < 1,5 s przy peł­nej mocy
   • wbu­do­wany odbior­nik sys­temu Quadra­lite Navi­ga­tor X do ste­ro­wa­nia­ bez­prze­wo­do­we­go
   • moż­li­wość wyzwa­la­nia bły­sku poprzez gniazdo syn­ch­ro­ni­za­cyjne typu Jack 3,5 mm oraz foto­celę
   • ha­lo­ge­nowe oświe­tle­nie pilo­tu­jące o mocy 150 W (E27)
   • aktywne chło­dze­nie
   • wy­po­sa­żona w moco­wa­nie akce­so­riów typu Bowens
   • lekka i kom­pak­towa obu­dowa wyko­nana z two­rzywa sztucz­nego

   Zestaw zawiera:

   • Quadralite Up! X 200
   • przewód zasilający
   • żarówkę halogenową 150W  
   • oryginalne opakowanie

   Gwarancja sprzedawcy:

   • 2 lata (Palniki oraz żarówki objęte są 3 miesięczną gwarancją)
   Quadralite
   5294

   Specyfikacja:

   Seria

   UP! X
   Mocowanie

   Bowens
   Wymiary w cm
   12.6x20x23
   Waga (kg)

   1.3
   Moc w Ws

   200
   Zasilanie

   AC 230V 50/60Hz
   Czas ładowania (sekundy)

   1.5
   Czas trwania błysku

   1/700 - 1/1600 s
   Regulacja mocy

   1 - 1/32
   Wyzwalanie

   test, radio, gn. sync 3.5mm, fotocela
   Sterowanie mocą

   płynne z poziomu lampy, system X
   Opcje wyzwalania

   M / S1 / S2 / Slave
   Chłodzenie

   aktywne
   Lampa modelująca

   150W
   Błysk stroboskopowy (Multi)

   nie
   Wyświetlacz

   tak
   Grupy/kanały

   16/32
   Temperatura barwowa w K

   5600
   HSS

   nie
   Tolerancja barwowa

   +/- 200K

   Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:

    

   Ściereczka Foto-tip za 1 grosz

    
   add   forward
   495,00 zł 490,01 zł

    

   Torba bawełniana z logiem Foto-Tip za 9 zł

    
   add   forward
   509,00 zł 499,00 zł

    

   Lenmar CamPak - Zestaw Akcesoriów za 10 zł

    
   add   forward
   525,00 zł 500,00 zł

    

   Chusta Wielofunkcyjna Komin Z Logiem Genesis Gear za 9 zł

    
   add   forward
   509,00 zł 499,00 zł

    

   Chusta Wielofunkcyjna Komin Z Logiem Quadralite za 9 zł

    
   add   forward
   509,00 zł 499,00 zł

    

   Pilot IR Meike RC5 Do Canon za 1 zł

    
   add   forward
   496,75 zł 491,00 zł

    

   Zestaw Czyszczący Lens Pen za 1 zł

    
   add   forward
   499,00 zł 491,00 zł

   Lampa błyskowa Quadralite Up! X 200

   490,00 zł
   Z wliczonym podatkiem