Najnowsze wpisy blogowe

Na sprzedawane przez nasz sklep produkty udzielamy gwarancji i rękojmi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czas trwania gwarancji producenta dla konsumentów:


5 lat na monitory marki Eizo (dokładne informacje o gwarancji dostępne na stronie eizo.pl)
6 lat na serię produktów Base marki GenesisGear
2 lata dla pozostałych marek produktów *2


Czas trwania gwarancji producenta dla przedsiębiorców:


2 lata dla produktów marki Quadralite*2
1 rok dla pozostałych marek produktów*2

*2 Palniki oraz żarówki sprzedawane oddzielnie jak i będące w zestawie z produktami objęte są 3 miesięczną gwarancją a akumulatory 6 miesięczną gwarancją.

Produkty do naprawy prosimy wysyłać na adres serwisu. Przed wysyłką towaru prosimy o obowiązkowe zgłoszenie reklamacji/naprawy na stronie F-service.

F-SERVICE
ul. Płk Dąbka 17
30-732 Kraków
email: service@f-service.pl
tel. +48 731 760 005

W przypadku zwrotów prosimy odsyłać towar na adres:

Foto-Tip
ul. Bonarka 11
30-415 Kraków
tel. 12-357-66-05 

Obiektywy marki Tokina można wysyłać bezpośrednio do autoryzowanego serwisu:

O.K! Serwis
80-398 Gdańsk
ul. Obrońców Wybrzeża 2
e-mail: biuro@okserwis.com.pl
tel. 058 558 47 95

Procedura zgłoszenia monitorów marki Eizo do naprawy dostępna jest pod linkiem.

1. Przed podjęciem decyzji o wysłaniu wadliwego towaru do serwisu prosimy o sprawdzenie stanu baterii, czystości styków (przy urządzeniach elektronicznych)  oraz upewnienie się, że dany produkt jest obsługiwany poprawnie i zgodnie z przeznaczeniem.
 
2. Jeśli wada/usterka wynika z innych przyczyn proszę pobrać ze strony:  Formularz reklamacyjny  i czytelnie go wypełnić – im więcej informacji na temat uszkodzenia  tym szybciej i sprawniej będziemy w stanie rozpatrzyć reklamację.

3. Na kliencie spoczywa obowiązek gromadzenia i przedstawienia wszelkich dokumentów otrzymanych przy zakupie – takich jak paragon lub faktura , (numer zamówienia) data zakupu itp. które mają na celu potwierdzenie nabytych praw do gwarancji.

4. Serwis nie wymaga dostarczania towaru w oryginalnym opakowaniu – nie przywiązujemy wagi do pudełek (wyjątek stanowi zwrot sprawnego towaru) jednak należy spakować towar solidnie, zabezpieczając właściwie przed ew. uszkodzeniem w transporcie. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru w transporcie. 

4.1. W przypadku zwrotu towaru, który obniża wartość zamówienia poniżej progu pozwalającego na zakup produktu w obniżonej cenie, ceny produktów objętych promocją wracają do normalnych. W przypadku braku zwrotu produktu zakupionego w ramach promocji, Sklep zwrócą Klientowi kwotę zamówienia pomniejszoną o wartość niezwróconego produktu zgodną z jego ceną regularną.

5 .Klient pokrywa koszt dostarczenia towaru do serwisu.

6. Zwrotu może dokonać osoba fizyczna dokonująca zakupu na paragon lub fakturę imienną, która nie jest bezpośrednio związana z  działalnością gospodarczą lub zawodową na podstawie art. 22. Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 o Prawach konsumenta posiada  prawo do odstąpienia od umowy.

Od 1 stycznia 2020 roku zwrot towaru stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na podstawie art. 38a z dnia 1.01.2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 568).

Z prawa tego można skorzystać w terminie 14 dni bez podania przyczyn (termin liczy się od dnia otrzymania towaru).

Prawo zwrotu nie dotyczy firm posiadających osobowość prawną (np. spółki).

W przypadku chęci zwrotu towaru – odstąpienia od umowy kupna zawartej na odległość , bądź wymiany na inny prosimy o dołączanie wszelkich koniecznych dokumentów (potwierdzenie zakupu) oraz czytelnie wypełnionego oświadczenia: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Produkt zwracany/wymieniany musi być w stanie niezmienionym, nie może nosić śladów użytkowania. Prosimy o spakowanie towaru w oryginalne opakowanie w celu uniknięcia uszkodzenia podczas transportu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (czyli odesłania towaru, dostarczenia do nas).

7. Czas rozpatrzenia reklamacji to maksymalnie 21 dni od jej otrzymania. Z reguły staramy się rozpatrywać reklamacje szybciej w zależności od ilości przesyłek jakie otrzymamy od klientów. W przypadku konieczności przesłania sprzętu do innego specjalistycznego serwisu lub konieczności czasochłonnych testów okres ten może zostać wydłużony o kolejne 21 dni.

8. Serwis po naprawie bądź wymianie wadliwego towaru odeśle go niezwłocznie na swój koszt – wyjątek tu stanowią wymiany na prośbę klienta (zmiana umowy) i naprawy pogwarancyjne, tu wszelkie koszty ponosi klient.

9. W przypadku chęci zmiany adresu tudzież innych potrzebach – prosimy o posługiwanie się formularzem reklamacyjnym , żadna dołączona odręcznie napisana kartka nie pomoże nam w tym lepiej od formularza reklamacyjnego.

10. Naprawy pogwarancyjne. Klient dostarcza przesyłkę na swój koszt. Serwis przeprowadza ekspertyzę i informuje klienta o kosztach i czasie naprawy. Po otrzymaniu wpłaty z tytułu naprawy pogwarancyjnej oraz kosztów przesyłki zwrotnej serwis przystępuje do naprawy sprzętu. Następnie sprawny sprzęt odsyła do klienta. Naprawa objęta jest 3 miesięcznym okresem gwarancji na usługę.

11. Klient który nie zdecyduje się na naprawę – odrzuci kosztorys – otrzyma towar z powrotem po uiszczeniu opłaty za przesyłkę zwrotną – Serwis nie pobiera opłaty za wycenę naprawy – jednak w przypadku braku chęci naprawy ze strony klienta – nie informuje o szczegółach uszkodzeń

12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny- do dyspozycji klientów jest email Serwisu , oraz dwa telefony.

13. Serwis nie podejmuje się żadnych zmian w konstrukcji towaru ( zwłaszcza elektronicznej) z uwagi na równoczesną niezgodność  z certyfikatami producenta.

14. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają żadne uszkodzenia mechaniczne, z winy klienta, wadliwego spakowania do transportu  – towar taki może być naprawiony jedynie odpłatnie.

15. Zwrot płatności SEPA ze względu na proces przetwarzania przez system płatności Stripe jest możliwy dopiero po 8 tygodniach od daty płatności i jest to niezależny od nas. Wszystkie zamówienia opłacane za pomocą przelewu SEPA mają wydłużony czas realizacji, średnio o 3-4 dni.